De belangrijkste doelstelling van het project is het creëren van een Euregionaal netwerk Maas-Rijn tussen de productie- en opleidingssectoren in de wijnbouw om zo tot een lokale sector met ecologische en duurzame productie- en consumptiemiddelen te komen. De Euregio heeft een lange geschiedenis met wijn daarom is de productie ervan ook een logisch vervolg.

Dit samenwerkingsproject wordt financieel ondersteund door het INTERREG V A- programma van de Europese Unie.

Meer over het EMR Wine platform

Om dit doel te bereiken brengen we de verschillende stakeholders binnen de wijnbouwsector met elkaar in contact om te komen tot; een nieuw educatief ontwikkelprogramma voor wijn- en landbouwopleidingen (met een crossover naar leisure en retail) in de projectpartnerregio’s, de uitwisseling van praktijkkennis tussen studenten, opleiders en professionals binnen de Euregio te stimuleren met behulp van grensoverschrijdende uitwisselingen en zodoende geïntegreerde opleidings- en trainingstrajecten te genereren in de Euregio Maas-Rijn.

Het project maakt het mogelijk de middelen en expertise van de Euregio Maas-Rijn te bundelen om de ontwikkeling van de verschillende regio’s van Europa te analyseren in functie van de klimaatveranderingen die ze hebben ondergaan (zowel positief als negatief). Deze analyse zal bijdragen aan de ontwikkeling van een sterk Euregionaal beleid voor de consolidatie en groei van een zich ontwikkelende wijnsector in de EMR regio. Daarom zal het bevorderen van de ontmoeting tussen studenten, opleiders en professionals in de Euregio Maas-Rijn helpen om de impact van deze green deal te versterken vanwege de territoriale nabijheid, de gemeenschappelijke problemen met betrekking tot vergroening en soortgelijke klimaatveranderingen.

Het laatste nieuws van EMR Wine

Partners & co-funders: